Кои сме ние

LeapMatic LLC е бързоразвиваща се високо-технологична компания, основана през 2015г. от група амбициозни софтуерни и хардуерни инженери от САЩ и ЕС. Фирмата има сериозен опит по проекти в областта на контролерите за автоматизация и специализирани софтуерни решения.

Иновативен
дизайн

Какво ни мотивира?

През 2016г., като инженери с огромен опит в разработването на контролери за автоматизация и създаването на софтуер, осъзнахме голямата мощ и разнообразното приложение на Raspberry Pi. Той протежава изключителната гъвкавост и богатство на ресурси при оптимална цена. Този едноплатков компютър бързо намери приложение в нашите проекти, но едновременно с това се появи и нуждата от адекватна кутия, в която да има възможност да се поместят разширителните платки, да се захваща по различен начин – за стена, за DIN шина (индустриално решение), за стълбове и други предмети. Тъй като не намерихме кутия, която да отговори на изискванията ни, ние от LeapMatic решихме да създадем многофункционална кутия с универсално захващане – MaticBox  

Първи стъпки, Иновации и Патенти

След решението да разработим кутията, направихме прецизни цифрови 3D модели на всички компоненти, с които ще си взаимодейства кутията. Започна период от около 6 месеца на анализи и тестове на различни дизайни, многократно отпечатване на 3D принтери и физически тестове. И така докато достигнем до най-оптималния дизайн и конструкция. Всеки сценарий, всяка функция се разглеждаха с особено внимание към детайлите. Например за наш проект колега предложи да ползваме няколко Raspberry Pi като сървъри работещи паралелно и това доведе до иновация – променихме формата и мястото на краката на кутията и конструирахме специални жлебове в тялото й. Така, освен функцията на крака, с тях ще могат да се закрепват стабилно една към друга неограничен брой кутии, което ще позволи да се правят масиви от едноплаткови компютри. Множеството проекти за автоматизация ни накараха да конструираме подложка за монтаж на кутията на DIN шина, която доразвихме така, че да стане универсална и да може да се монтира на различни повърхности – добавихме отвори за закрепване към стена и други отвори са захващане със „свински опашки“ към различни предмети. Създадохме специална система за захващане на кутията към подложката, така че да може лесно да се закачат и откачат, както и за в бъдеще да могат да се захващат стабилно и други модули за разширение към кутията MaticBox. Помислихме и за сериозния проблем с охлаждането на едноплатковия компютър. Конструирахме специална приставка и начин за иновативно закрепване на вентилатор. Следващата стъпка след толкова много труд беше за патентоване от LeapMatic на всички иновации в кутията.

Отзвук сред клиентите

 Първите реални тестове в практиката на дизайна, функциите и конструкцията на кутията MatixBox направихме при множеството проекти за автоматизация на LeapMatic. Новата кутия MaticBox се прие отлично от нашите клиенти и конструкторите на LeapMatic. Сега вече в много проекти с лекота използваме и вграждаме Raspberry Pi с кутията MaticBox. Затова и пуснахме пълния комплект на кутията за свободна продажба, за да може и други колеги и ентусиасти да се възползват от огромните възможности и функции на кутията MaticBox за изграждане на проекти и решения с все по развиващите се приложения на едноплатковите компютри.