Отпечатък

Лесгоу ЛЕСИ ЕООД (Като търговски представител на LeapMatic  LLC – USA)
ДДС: BG206343328
Изпълнителен директор: Иван Къндев
Телефон .: +359879380305
www.leapmatic.com
Email: shop@leapmatic.com
ул. Захари Стоянов 26
4002, Пловдив
България