Отпечатък

ЛЕСИ-2000 ЕООД (Като търговски представител на LeapMatic  LLC – USA)
ДДС: BG115272270
Изпълнителен директор: Иван Къндев
Телефон .: +359 32 642 742
www.leapmatic.com
Email: shop@leapmatic.com
ул. Вълко Шопов 16
4023, Пловдив
България